Oto model podzespołów układu 555. Układ czasowy generuje przebieg prostokątny napięcia tak, jak demonstruje poprzedni aplet.

Napięcie zasilające doprowadzono przez dzielniki napięcia do wejść wzmacniaczy operacyjnych pracujących w układzie komparatora. Górny wzmacniacz porównuje napięcie na wyprowadzeniu trigger do wartości ⅓ napięcia zasilającego, natomiast jedno wejście dolnego wzmacniacza dołączono do wyprowadzenia threshold i na drugim jego wejściu utrzymuje się napięcie o wartości ⅔ zasilania.

Układ zaczyna zliczać czas w chwili, gdy napięcie na wyprowadzeniu trigger zmaleje poniżej progu ustalonego dzielnikiem napięcia. Górny wzmacniacz zapisuje przerzutnik. Wówczas napięcie na wyjściu układu przyjmuje wartość napięcia zasilającego (tylko na tym schemacie +5V dla bramek przerzutnika zamiast +10V dla całego układu czasowego) dopóty, dopóki napięcie na wyprowadzeniu threshold nie przekroczy progu ustalonego przez dzielnik dolnego wzmacniacza operacyjnego. Ten kasuje stan przerzutnika, a wtedy napięcie na wyjściu układu gwałtownie maleje. Napięcie na wejściu komparatora poniżej wzrasta w czasie ładowania dołączonej do niego pojemności. Stan przerzutnika jest odwrócony na jego wyjściu, dlatego po skasowaniu jego zawartości wysterowany zostaje tranzystor znajdujący się u dołu schematu, który rozładowuje pojemność układu RC dołączonego do jego kolektora (wyprowadzenie układu scalonego podpisano discharge).

Układ będzie zliczał czas ponownie, gdy napięcie na pojemności zmaleje do wartości progowej wyższego wzmacniacza operacyjnego. Efektem pracy niniejszego urządzenia jest przebieg prostokątny o częstotliwości ok. 160Hz, ale o współczynniku wypełnienia równym 66% — fala generowana przez ostatni układ charakteryzowała się współczynnikiem wypełnienia równym 50%.

Następne doświadczenie: 555 Generator piłozębny

Poprzednie doświadczenie: Generator prostokątny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018