Oto prosty generator przebiegu prostokątnego zbudowany w oparciu o układ 555. Przedstawiony schemat nie różni się znacznie od schematu generatora prostokątnego, wszakże falę na wyjściu tego układu charakteryzuje znacznie mniejszy współczynnik wypełnienia.

Układ zaczyna zliczać czas w chwili, gdy napięcie na wyprowadzeniu trigger (t̅r̅) zmaleje poniżej trzeciej części Vin, czyli 3.33V. Wówczas napięcie na wyjściu układu przyjmuje wartość napięcia zasilającego. Pojemność układu RC dołączonego do wyjścia układu scalonego za pośrednictwem diody ładuje się dużo szybciej dopóty, dopóki napięcie na wyprowadzeniu threshold (th) nie przekroczy ⅔ Vin, czyli 6.67V. Zliczanie czasu kończy się wraz z osiągnięciem zadanej wartości napięcia na tym wyprowadzeniu, a wtedy zanika napięcie na wyjściu układu. Pojemność zaczyna rozładowywać się.

Układ będzie zliczał czas ponownie, gdy napięcie na pojemności zmaleje do 3.33V. Efektem pracy niniejszego urządzenia jest przebieg prostokątny o częstotliwości ok. 90Hz.

Następne doświadczenie: Multiwibrator monostabilny

Poprzednie doświadczenie: 555 Generator piłozębny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018