Ten obwód oblicza różnicę między sygnałami wejściowymi. W tym wypadku na wejście – i + podano sygnał 60Hz, a na wejście + podano jeszcze falę prostokątną. (Symulator umożliwia takie łączenie źródeł, aczkolwiek jest to nieprawdziwe.)

Rezystor dołączony do masy układu wraz z dołączonym szeregowo do wejścia + pełni funkcję dzielnika napięcia, wówczas amplituda sygnału z połączonych generatorów jest zmniejszona o połowę zanim zostanie podany na wejście wzmacniacza. Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach. Także dwa rezystory u góry schematu pełnią funkcję dzielnika napięcia, dlatego wejście – jest w połowie drogi z generatora sinusoidalnego do wyjścia wzmacniacza.

Gdy V+ = ½ wejście2 = V = ½ (wejście1 + wyjście), wtedy wyjście = wejście2 - wejście1, inaczej: różnica między wejściami.

Następne doświadczenie: Sumujący

Poprzednie doświadczenie: Wtórnik

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018