Ten obwód odwraca znak i wzmacnia wartość sygnału wejściowego, innymi słowy mnoży ją przez -3 z użyciem wzmacniacza operacyjnego. Ów wzmacniacz w konfiguracji ujemnego sprzężenia zwrotnego dąży do wyrównania poziomów na wejściu: aby wejście – było na poziomie + (tutaj: masy), spadek napięcia na rezystancji 1k musi być równy napięciu sygnału wejściowego. Natężenie prądu przez rezystancję 3k jest takie samo, zatem spadek napięcia musi być 3-krotnie większy zgodnie z prawem Ohma, czyniąc napięcie wyjściowe -3 razy mniejsze od wejściowego.

Następne doświadczenie: Nieodwracający

Poprzednie doświadczenie: Sprzężenie zwrotne

Index

Strona domowa symulatora elektroniki




java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018