Przykład zastosowania dwóch inwerterów CMOS z filtrem dolnoprzepustowym do wprowadzania opóźnienia między sygnałem wyjściowym a wejściowym o ok. 10μs.

Następne doświadczenie: Detektor zbocza narastającego

Poprzednie doświadczenie: Układ próbkująco-pamiętający

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018