Ten obwód przetwarza przebieg sinusoidalny na przybliżenie sygnału stałego z pomocą układu mostkowego wraz z kondensatorem filtrującym na wyjściu.

Następne doświadczenie: Ogranicznik symetryczny

Poprzednie doświadczenie: Prostownik pełnookresowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018