Obwód u góry schematu zawiera żyrator symulujący indukcyjność. Cewki indukcyjne bywają masywnymi elementami, dlatego istnieją sytuacje, w których zastąpiono je układami jak ten. Układem zastępczym tego obwodu jest układ przedstawiony u dołu schematu.

Pojemność przenosi wyższe częstotliwości (szybsze zmiany sygnału), stanowiąc niską impedancję dołączoną do wejścia + wzmacniacza operacyjnego dla źródła sygnału. (Natężenie prądu płynącego przez tę pojemność jest jednak niewielkie ze względu na wartość 20k rezystancji dołączonej do masy.) Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach, powodując przepływ takiego prądu również przez rezystancję 1k, gdyż napięcie na nich jest niemal identyczne co do wartości z napięciem źródła sygnału. Wbrew pozorom układ tłumi wyższe częstotliwości zupełnie jak indukcyjność.

Pojemność nie przenosi niższych częstotliwości (ani napięcia stałego), powodując zdążanie potencjału wejścia + do potencjału masy. Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach, wywołując przepływ prądu o narastającym natężeniu przez rezystancję 1k do masy; przenosi niższe częstotliwości zupełnie jak indukcyjność.

Następne doświadczenie: Multiplikator pojemności

Poprzednie doświadczenie: Przetwornik ujemno-impedancyjny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018