Tutaj mamy przykład sieci WN ukazującej zastosowanie wysokich napięć. Generator w lewym górnym rogu wytwarza siłę elektromotoryczną o wartości skutecznej 120V, transformator podwyższający napięcie zwiększa je do około 113kV: ten zabieg znacznie zmniejsza natężenie prądu, zmniejszając straty na długich przewodach (przedstawionych w postaci rezystancji 500Ω). Transformator obniżający napięcie następnie przywraca je do wartości około 114V na odbiorniku w prawym górnym rogu. Wykres w lewym dolnym rogu pokazuje moc przesłaną do niego.

Taki sam układ z wyjątkiem transformatorów ukazano na dolnym schemacie, dla porównania. Straty mocy są dużo większe, więc na odbiorniku wydziela się wielokrotnie mniejsza moc (wykreślona poniżej). Moc wydzielająca się w pierwszym obwodzie sieci WN jest z kolei 6-krotnie większa; kiedy porównasz moc wytworzoną przez źródła z mocą wydzielającą się na odbiornikach zauważysz, że sieć pokazana na górnym schemacie jest korzystniejsza.

Następne doświadczenie: Napięcie stałe

Poprzednie doświadczenie: Obniżający napięcie

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018