To jest schemat multiwibratora bistabilnego, czyli przerzutnika. Kliknij zacisk opisany ustaw w lewym dolnym rogu schematu, by ustawić stan wysoki na zacisku wyjście (5V). Kliknij zacisk opisany zeruj w prawym dolnym rogu schematu, by ustawić stan niski na zacisku wyjście (potencjał masy).

Tranzystory w układzie przerzutnika są skośnie sprzężone w celu stworzenia dwóch stanów stabilnych pracy układu. Początkowo tranzystor Q2 jest włączony i tranzystor Q2 jest wyłączony. Dlatego, że Q1 jest wyłączony, nie płynie przez ten tranzystor prąd i napięcie na kolektorze ma wartość bliską 5V. Umożliwia to wpływanie prądu do bazy tranzystora Q2, przez co pozostaje włączony. Tranzystor Q2 jest w stanie nasycenia, stąd napięcie na jego kolektorze ma wartość bliską potencjałowi masy; przepływ prądu do bazy tranzystora Q1 jest uniemożliwiony, aby tranzystor pozostawał wyłączony.

Jeśli klikniesz zacisk ustaw, natychmiast prąd zacznie płynąć do bazy tranzystora Q1: zostanie włączony w obwód, napięcie na kolektorze tego tranzystora zmaleje i prąd przestanie wpływać do bazy tranzystora Q2. Z tego względu układ przejdzie w przeciwny stan logiczny. Kliknięcie zacisku zeruj przywróci poprzedni stan.

Następne doświadczenie: Astabilny

Poprzednie doświadczenie: Ustalanie punktu pracy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018