Ten aplet demonstruje tranzystor npn. Napięcie na emiterze jest na poziomie masy, a napięcie na bazie i kolektorze można kontrolować suwakami z prawej strony. Wybierz tranzystor, aby ujrzeć litery odpowiadające tym wyprowadzeniom (C, B, E).

Złącze baza-emiter działa jak dioda. Przez bazę płynie niewielki prąd wtedy, gdy napięcie na bazie przekroczy ok. 0,6V. Zakładając, że napięcie na kolektorze jest wyższe od napięcia na bazie, prąd kolektora ma dokładnie 100 razy większe natężenie niż prąd bazy. Tranzystor ów charakteryzuje się wzmocnieniem prądowym (beta) równym 100 A/A. Zwiększanie lub zmniejszanie napięcia na kolektorze nie ma wpływu na prąd kolektora dopóty, dopóki napięcie to przewyższa napięcie na bazie. Jest to tzw. obszar aktywny pracy tranzystora.

Tranzystor uważany jest za nasycony wtedy, gdy napięcie na kolektorze jest poniżej napięcia na bazie. Naprawdę jest to zakres aktywny tak długo, jak napięcie UBC (baza-kolektor) przekracza wartość spadku na przewodzącej diodzie (0,6V). Jeśli napięcie na bazie wynosi 0,7V i napięcie na kolektorze spadło do ok. 0,14V lub jeszcze niższej wartości, prąd bazy wzrośnie kosztem prądu kolektora, eliminując wzmocnienie prądowe tranzystora równe 100 A/A. Oto zakres nasycenia, w którym tranzystor działa jak łącznik o niskiej rezystancji — ze spadkiem napięcia w obwodzie kolektor-emiter.

Następne doświadczenie: pnp

Poprzednie doświadczenie: Uzupełnienie w logice trójwartościowej

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018