Oto bramka NAND wykonana w technice RTL (ang. Resistor-Transistor Logic), najwcześniejszej odmianie układów logicznych wykorzystujących tranzystory bipolarne. Kliknij zacisk wejściowy w celu zmiany jego stanu. Kiedy na każde wejście podano stan wysoki, na wyjściu pojawia się stan niski; w pozostałych przypadkach — wysoki.

Poniższy opis jest właściwy dla każdego z wejść przedstawionego układu: gdy podano stan wysoki (napięcie 3,6V), przez rezystancję 470Ω w obwodzie bazy płynie prąd do emitera. Wzmocnienie prądu bazy (100-krotne) nie może zaistnieć, ponieważ napięcie na kolektorze ma taką samą wartość (3,6V), ale przez rezystancję 640Ω — o większej wartości niż 470Ω. Tranzystor nasycił się; napięcie na kolektorze zmalało do wartości napięcia nasycenia.

Gdy na wejście podano stan niski (napięcie odniesienia), nie płynie prąd bazy, więc tranzystor jest w stanie odcięcia. Bez zwarcia do masy, zacisk wyjściowy przyjmuje napięcie 3,6V.

Następne doświadczenie: Negacja koniunkcji (NAND) DTL

Poprzednie doświadczenie: Negator (NOT) RTL

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018