Programowanie źródeł zależnych

Parametry źródeł sterowanych zależą od funkcji wpisanej w polu Funkcji układu. Należy zdefiniować w nim wejścia a, b itd., gdy źródło jest sterowane napięciem lub i, gdy źródło jest sterowane prądowo. Wpisanie t uzależni wartość źródła od czasu symulacji, pi symbolizuje liczbę π, zaś e liczbę e (gdy nie zdefiniowano wejścia oznaczonego e).

Funkcją źródła może być działanie arytmetyczne, np. a+b, a*b, a^2/(b-1). Bardziej złożone funkcje są również obsługiwane, np. sin(x), cos(x), abs(x), exp(x), log(x), sqrt(x), tan(x), mod(x,y), max(x,y,...), i min(x,y,...).

Funkcja tri(x) służy generacji fali trójkątnej.

Funkcja saw(x) służy generacji fali piłozębnej.

Funkcja step(x) przyjmuje wartość 0, jeśli spełniona jest nierówność x < 0, w przeciwnym razie przyjmuje wartość 1. Funkcja step(x,y) przyjmuje wartość 1, jeśli spełniona jest nierówność 0 < x < y, w przeciwnym razie przyjmuje wartość 1.

Funkcja clamp(x,lo,hi) jest innym z zapisem funkcji min(max(x,lo),hi), gdzie lo — granica dolna, hi — granica górna.

Funkcja pwl(x,x0,y0,x1,y1,x2,y2,...,xn,yn) jest funkcją przedziałami liniową: przyjmuje wartość y0, jeśli spełniona jest nierówność x < x0. Otrzymuje się interpolację liniową y0 oraz y1, jeśli spełniona jest nierówność x0 < x < x1. Otrzymuje się interpolację liniową y1 oraz y2, jeśli spełniona jest nierówność x1 < x < x2 itd. Ta funkcja przyjmuje wartość yn, jeśli spełnione jest równanie x > xn. Najprostszym przykładem funkcji przedziałami liniowej jest f(t) zaprogramowanej jako pwl(t,0,0,.1,5): funkcja jest rosnąca w przedziale 0 ≥ t > 100ms, a jej wartości zawierają się w przedziale 0V ≥ U ≥ 5V. Funkcja f(t) = 5V dla t ≥ 100ms

Przykładowe obwody z wykorzystaniem źródeł zależnych: