Oto schemat detektora brakującego impulsu opartego na układzie 555. Na wejście podano przebieg prostokątny o amplitudzie A = 2.5V z nałożoną składową stałą Uo = +2.5V (tzn. o napięciu międzyszczytowym Upp = 5V), o częstotliwości f = 60Hz. Kliknięcie zacisku wejścia cyfrowego wytworzy stan wysoki na wejściu bramki alternatywy, wówczas również na wejściu układu czasowego będzie utrzymywał się stan wysoki. Układ zareaguje przełączeniem w stan niski na wyjściu.

Układ 555 na tym schemacie działa w konfiguracji monostabilnej. Stan niski na wejściu skutkuje załączeniem tranzystora, który zwiera wyprowadzenia kondensatora i tym samym szybko rozładowuje go. Pojawienie się napięcia na wejściu układu czasowego umożliwia ponowne naładowanie tego kondensatora. Sygnał powraca w stan niski, zanim napięcie na kondensatorze osiągnie wartość progową układu czasowego. Jest to jednak możliwe, jeśli na wejściu układu będzie utrzymywał się stan wysoki dłużej niż 8.64ms. Ów brakujący impuls na wejściu sygnalizowany jest wystąpieniem stanu niskiego na wyjściu układu.

Następne doświadczenie: Prosta linia długa

Poprzednie doświadczenie: Przerzutnik Schmitta (odwracający)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018