Ten schemat przedstawia kolejny przerzutnik Schmitta, tym razem oparty na układzie czasowym 555; ten układ scalony ma całą gamę zastosowań. Obwód wejściowy porównuje wartość sygnału z zaprogramowaną w układzie wartością progową. Wartość ta ulega zmianie w wyniku przełączenia stanu na jego wyjściu, dzięki czemu zakłócenia o niewielkiej amplitudzie nie przedostaną się z wejścia na wyjście układu.

Zasada działanie przedstawionego układu jest już znana: na wyjściu pojawia się stan wysoki wówczas, gdy napięcie na wejściu trigger zmaleje poniżej ⅓ Vin, natomiast przyjmuje stan niski, gdy sygnał wzrośnie powyżej ⅔ Vin.

Następne doświadczenie: Detektor brakującego impulsu

Poprzednie doświadczenie: Modulacja szerokości impulsu

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018