Oto prostownik półokresowy przewyższający jego prostszą wersję ze względu na brak spadku napięcia wejściowego o 700mV na przewodzącej diodzie.

Wzmacniacz operacyjny w lewym dolnym rogu dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach (+ ma potencjał masy). Kiedy sygnał wejściowy przyjmuje wartości dodatnie, napięcie na wyjściu wzmacniacza jest ujemne, aby napięcie na – było zerowe. Przez rezystor 500Ω nie płynie prąd w momencie, gdy obie jego końcówki są na poziomie masy i wtedy można go ominąć przy rozważaniu niniejszego schematu. Drugi wzmacniacz operacyjny z dołączonymi rezystancjami po 1k pracują w układzie wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu jednostkowym.

Gdy oba sygnały wejściowe są dodatnie, oba wzmacniacze na wejściach – wytwarzają potencjał masy. Aby tak się stało, spadek napięcia na wszystkich czterech rezystancjach musi się równać napięciu sygnału wejściowego. Natężenie prądu płynącego przez 500Ω musi być dwukrotnie większe niż przez rezystancję 1k (ze względu na jednakowe spadki napięć, ale połowiczną wartość rezystancji), zatem rezystancja w prawym górnym rogu jakoby uzupełnia tę różnicę. To zmusza ten obwód, by na wyjściu zachował poziom i polaryzację sygnału wejściowego.

W końcu, napięcie wyjściowe jest równe co do wartości napięciu wejściowemu, ale zawsze dodatnie.

Następne doświadczenie: Detektor szczytowy.

Poprzednie doświadczenie: Prostownik półokresowy odwracający

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018