Ten układ wytwarza napięcie proporcjonalne do natężenia. Wybierz wartość natężenia przy użyciu przełączników. Prąd ten płynie przez rezystancję 1k. Wzmacniacz operacyjny wytwarza napięcie równe spadkowi napięcia na tej rezystancji, dążąc do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach. Oznacza to, że napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do spadku napięcia na rezystancji (również do natężenia prądu płynącego przez nią).

Następne doświadczenie: Stabilizator napięcia

Poprzednie doświadczenie: Źródło prądowe Howlanda

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018