Ten obwód przetwarza zmienne napięcie z wejścia na napięcie stałe bez względu na natężenie prądu płynącego przez obciążenie. Dioda Zenera pełni funkcję źródła napięcia odniesienia, utrzymując wejście + wzmacniacza operacyjnego o 6V nad potencjałem masy. Wzmacniacz wytwarza takie napięcie, by napięcie na wejściu – również wyniosło 6V; dzielnik napięcia jednak ustala napięcie wyjściowe na poziomie 12V, 2-krotności tamtego.

Możesz dostosować prąd obciążeniowy suwakiem z prawej strony apletu; wartość napięcia 12V nie ulegnie zmianie.

Podziękowania dla Erica Jorgensena za opublikowanie tego schematu.

Następne doświadczenie: n-MOSFET

Poprzednie doświadczenie: Przetwornik prąd-napięcie

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018