Ten obwód jest prostym modelem linii długiej. Impuls rozprzestrzenia się po drabince jako fala. Rezystancja terminująca drabinkę nosi nazwę rezystancji charakterystycznej (stosunek indukcyjności do pojemności), powoduje wytłumienie tej fali. Większa rezystancja lub nawet rozwarcie w obwodzie wyjściowym spowodowałaby odbicie fali, wartość mniejsza albo zwarcie — odbicie z odwrotną polaryzacją. Zajrzyj też do Feynmana wykładów z fizyki 22-6, 7.

Następne doświadczenie: Sieć z wyjściami wielofazowymi

Poprzednie doświadczenie: Poprawa współczynnika mocy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018