Ten obwód pokazuje sposób poprawy współczynnika mocy; w ten sam obwód włączono pojemność powodującą dużo mniejsze straty na przewodach elektrowni (pomijając początkową szpilkę ładującą ją).

Następne doświadczenie: Drabinka LC

Poprzednie doświadczenie: Współczynnik mocy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018