W tym obwodzie cewka jest zasilana napięciem przemiennym. Nasycenie barw wskazuje wydzielającą się moc;  czerwień oznacza zużycie energii, natomiast zieleń oznacza wytwarzanie energii.  Generator o rezystancji 50Ω symbolizuje elektrownię i indukcyjność o rezystancji 10Ω — fabrykę wykorzystującą silnik elektryczny dużej mocy.

Duże obciążenie o charakterze indukcyjnym powoduje wzmożoną pracę elektrowni w celu dostarczenia tej samej mocy niż w przypadku mniejszego albo obciążenia czysto rezystancyjnego.  Wykres z lewej wskazuje moc wytracaną na urządzeniach elektrowni (na rezystorze w lewym górnym rogu).  Środkowe okno pokazuje wykres mocy dostarczonej do fabryki.  Wykres z lewej wskazuje energię dostarczoną do indukcyjności (następnie zwróconą, przez co wartość średnia mocy jest zerowa).

Choć moc o wartości szczytowej 40mW zostaje przekazana fabryce, 200mW wydziela się na przewodach łączących ją z elektrownią. Zdarza się to w przypadku, gdy współczynnik mocy jest mniejszy od jedności — dlatego elektrownia zażąda większej zapłaty.

Następne doświadczenie: Poprawa współczynnika mocy

Poprzednie doświadczenie: Usunięcie efektu indukcyjnego

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018