Oto generator wytwarzający przebieg piłozębny. Zasadniczo to ten sam obwód, co generator trójkątny, lecz rezystancja połączona szeregowo z pojemnością została zastąpiona dwoma rezystorami połączonymi z dwiema diodami, każdą w przeciwnych kierunkach. Przez pierwszą połowę okresu pojemność jest ładowana prądem płynącym przez rezystancję 40k i przez drugą połowę zostaje szybko rozładowana prez rezystancję 1,5k.

Aby usłyszeć falę piłozębną, przyśpiesz symulację do zapełnienia paska rejestratora dźwięku po prawej stronie schematu i wciśnij Odtwórz dźwięk.

Następne doświadczenie: Sinusoidalny

Poprzednie doświadczenie: Trójkątny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018