Oto generator wytwarzający przebieg trójkątny.

Prawa część schematu jest układem całkującym. Na wejściach wzmacniacza operacyjnego z lewej strony panuje nieznane napięcie; załóżmy, że napięcie między + a – jest niewielkie, ale dodatnie. Wzmacniacz znacznie wzmacnia różnicę potencjałów na wejściach, dążąc do osiągnięcia wartości dodatniego napięcia zasilającego (tu: 15V). Ze względu na to dodatnie napięcie sygnał na wyjściu układu całkującego maleje ze stałą prędkością.

Rezystancje 10k i 4k pełnią funkcję dzielnika napięcia, który z wyjścia prawego wzmacniacza na wejście lewego przekazuje 27 (czyli 414) wartości. W chwili zrównania wejścia z masą wyjście lewego wzmacniacza odwraca polaryzację, układ całkujący zmienia kierunek, tworząc drugą połówkę okresu fali trójkątnej. Gdy lewy wzmacniacz znów zmienia polaryzację, rozpoczyna się nowy cykl.

Aby usłyszeć falę trójkątną, przyśpiesz symulację do zapełnienia paska rejestratora dźwięku po prawej stronie schematu i wciśnij Odtwórz dźwięk.

Następne doświadczenie: Piłozębny

Poprzednie doświadczenie: Relaksacyjny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018