Ten obwód demonstruje diodę Zenera, rodzaj diody umożliwiającej przepływ prądu w obu kierunkach. Wykres w lewym dolnym rogu jest funkcją prądu od napięcia na niej: prąd płynie w kierunku przewodzenia od 800mV, a w kierunku zaporowym — od -5,6V.

Następne doświadczenie: Stabilizator napięcia

Poprzednie doświadczenie: Ogranicznik symetryczny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018