Ten obwód demonstruje diodę Zenera wytwarzającą napięcie odniesienia. Jest spolaryzowana zaporowo, przez co napięcie wyjściowe nie przekroczy napięcia Zenera (5,6V).

Następne doświadczenie: Stabilizator napięcia z wtórnikiem

Poprzednie doświadczenie: Charakterystyka napięciowo-prądowa

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018