Ten obwód demonstruje diodę Zenera wytwarzającą napięcie odniesienia. Dołączono do niej wtórnik emiterowy, by ograniczyć natężenie prądu płynącego przez diodę Zenera oraz zwiększyć natężenie prądu płynącego przez obciążenie.

Następne doświadczenie: Układ odtwarzania składowej stałej

Poprzednie doświadczenie: Stabilizator napięcia

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018