Kliknij tutaj, aby przejść na stronę domową. Aby uzyskać bardziej szczegółowe opisy schematów, kliknij Indeks doświadczeń elektronicznych.

To jest aplet symulatora elektroniki.  Po wczytaniu się danych ujrzysz animowany schemat obwodu LRC.  Zielone zabarwienie elementów wskazuje napięcie dodatnie.  Szare zabarwienie wskazuje masę.  Czerwone zabarwienie wskazuje napięcie ujemne.  Ruch żółtych punktów oznacza prąd elektryczny.

Aby przełączyć łącznik, kliknij go.  Jeśli umieścisz kursor nad elementem na schemacie, w prawym dolnym rogu okna pojawi się jego krótki opis, w tym stan obecny elementu.  Aby edytować go, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy (dla użytkowników Maca: Ctrl+Klik) i wybierz Edycja.

Na dole okna symulacji umieszczono trzy wykresy; pełnią funkcję ekranów oscyloskopu, z których każdy wykreśla jednocześnie napięcie i natężenie prądu płynącego przez określony element.  Wykres napięcia na elemencie jest zabarwiony na zielono, natomiast na żółto — wykres natężenia.  Linia natężenia bywa zakryta przez linię napięcia.  Na każdym ekranie widnieje dodatnia wartość szczytowa napięcia w danym przedziale czasowym.  Umieszczenie kursora myszy na jednym z nich podświetli element schematu, którego dotyczy wykres.  Aby zamknąć lub zmienić zawartość okna, kliknij prawym przyciskiem myszy.  Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na elemencie schematu i wybranie Podłącz oscyloskop spowoduje otwarcie nowego okna, w którym wykreślone zostaną napięcie, jego dodatnia wartość szczytowa i natężenie prądu płynącego przez wybrany element.

W razie, gdy symulacja przebiega zbyt wolno lub zbyt szybko, możesz dostosować jej tempo przy użyciu suwaka opisanego Szybkość symulacji.


Menu Obwody pozwala wczytać ciekawe schematy elektroniczne wraz z odpowiednimi nastawami ustrojów pomiarowych. Po wybraniu tytułu schematu z listy możesz dowolnie modyfikować go. Spis tytułów:

o      Drgania swobodne (mod 2): dwa mody fali drgającej w obwodzie rezonansowym.

o      Słabe sprzężenie.

o      Drgania swobodne (mod 3): trzy mody fali.

o      Drabinka LC: model linii długiej.  Impuls ma charakter falowy.  Wartość rezystora wynika ze stosunku L:C.  Rezystancja większa powoduje odbicie fali, mniejsza — odwrócenie odbicia.  Zajrzyj do Feynmana wykładów z fizyki 22-6, 7.

Aby narysować symbol, pustą przestrzeń kliknij prawym przyciskiem myszy.  Otworzy się menu, które pozwoli wybrać symbol.  Lewym przyciskiem myszy kliknij i przytrzymaj w miejscu, w którym ma się znajdować jedno wyprowadzenie elementu, i upuść drugie wyprowadzenie w innym miejscu.  Menu zawiera następujące elementy:

      przewody

      rezystory; rezystancję można ustawić w oknie Edycji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na element

      kondensatory; pojemność również można ustawić w oknie Edycji

      cewki, łączniki, tranzystory itd.

      źródła napięcia w postaci 2- i 1-biegunowej.  Źródła w postaci 1-biegunowej (węzła) wymagają uziemienia obwodu.  W oknie Edycji ustawia się wartości i kształt fali, tzn. napięcie stałe, przemienne, falę prostokątną, trójkątną, piłozębną lub impuls.  Należy ustawić częstotliwość sygnałów okresowych, można również dodać składową stałą do napięcia.

      wzmacniacze operacyjne; domyślne napięcie zasilające wynosi ±15V, którego nie umieszcza się na schemacie.  Tę wartość można ustawić w oknie Edycji

      napisy uzupełniające schemat

      wyjścia; nie zmieniają zachowania układu, ale kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nich umożliwia Podłączenie oscyloskopu dla ułatwienia analizy układu

      przenoszenie; zmiana miejsca wyprowadzeń pojedynczych elementów, całych symboli lub zaznaczeń. Zapisz schemat przed wypróbowaniem nieznanych opcji!

Menu Plik daje możliwość zapisu i wczytania schematów.  Obostrzenia apletu utrudniają dostęp do dysku.  Zamiast tworzyć plik, wybranie Plik → Eksportuj jako tekst tworzy postać tekstową schematu, którą można wkleić do innego programu.  Opcja Importuj z tekstu otwiera okno wczytywania takiego schematu.

Przycisk Restart przywraca symulację do stanu ustalonego.  Start/stop wstrzymuje animację schematu.  Suwak Szybkość symulacji określa tempo obserwacji zmian w układzie.  Brak zależności wielkości w układzie od czasu (nieobecność kondensatorów, cewek lub źródeł sygnału zmiennego) usuwa działanie tego suwaka.  Od suwaka Prędkości prądu zależy tempo ruchu żółtych punktów na schemacie. Gdy natężenie prądu w układzie jest za niskie, przesuń pasek w prawo lub gdy jest za wysokie — w lewo. .

Zawartość okien oscyloskopu można modyfikować po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jednym z nich.  Dostępna jest opcja zamknięcia okna, zmiany podstawy czasu (szybkości tworzenia wykresu), skali (rozmiaru wykresu), wykreślonej wielkości itd.

Oto lista błędów symulacji sygnalizowanych w miejscu oscyloskopu:

      W oczku nie występuje spadek napięcia! — na schemacie występuje zwarcie przewodów.  Upewnij się, że każde źródło napięcia zostało obciążone.

      Oczko zawierające pojemność nie ma spadku napięcia! — niedozwolone jest wystąpienie kondensatora w obwodzie bez rezystancji.  Nie wolno łączyć równolegle kondensatorów; można włączyć rezystor w szereg jednego.  Dozwolone jest jednak zwieranie końcówek kondensatora.

      Wystąpiła macierz osobliwa! — w układzie dołączono jedno źródło napięcia lub masę do drugiej lub napięcie jest nieokreślone w odpowiednim punkcie.  To oznacza, że nigdzie nie dołączono wyprowadzenia elementu; powodem może być np. wzmacniacz operacyjny. 

      Błąd zbieżności! — symulator nie jest w stanie ustalić stanu obwodu.  Kliknięcie Restartu zwykle pomaga.  Nadmierna komplikacja układu może spowodować ten błąd.

      Brak pamięci z powodu opóźnienia linii długiej! — opóźnienie linii jest zbyt długie w porównaniu z wielkością kroku symulacji.  Wystarczy zmniejszyć wartość opóźnienia.

      Linia długa niedołączona do masy! — dolny przewód linii musi być uziemiony według obowiązującego modelu.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę domową. Aby uzyskać bardziej szczegółowe opisy schematów, kliknij Indeks doświadczeń elektronicznych.java@falstad.com