Doświadczenia elektroniczne.

Poniższe schematy stworzono w aplecie symulatora elektroniki. Wybierz Rezystory w celu uzyskania skróconego opisu działania symulatora. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę domową.java@falstad.com