Oto prosty generator przebiegu prostokątnego zbudowany w oparciu o układ 555.

Układ zaczyna zliczać czas w chwili, gdy napięcie na wyprowadzeniu trigger (t̅r̅) zmaleje poniżej trzeciej części Vin, czyli 3.33V. Wówczas napięcie na wyjściu układu przyjmuje wartość napięcia zasilającego dopóty, dopóki napięcie na wyprowadzeniu threshold (th) nie przekroczy ⅔ Vin, czyli 6.67V. Napięcie na wyprowadzeniu th wzrasta w czasie ładowania dołączonej do niego pojemności. Zliczanie czasu kończy się wraz z osiągnięciem zadanej wartości napięcia na tym wyprowadzeniu, a wtedy zanika napięcie na wyjściu układu. Pojemność zaczyna rozładowywać się.

Układ będzie zliczał czas ponownie, gdy napięcie na pojemności zmaleje do 3.33V. Efektem pracy niniejszego urządzenia jest przebieg prostokątny o częstotliwości ok. 240Hz, co można odczytać z ekranu oscyloskopu zamieszczonego w aplecie.

Następne doświadczenie: Elementy

Poprzednie doświadczenie: DRAM

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018