Ten obwód wzmacnia wartość sygnału wejściowego, innymi słowy mnoży ją przez 3 z użyciem wzmacniacza operacyjnego. Ów wzmacniacz w konfiguracji ujemnego sprzężenia zwrotnego dąży do wyrównania poziomów na wejściu: aby wejście – było na poziomie + (tutaj: napięcia na generatorze), spadek napięcia na rezystancji 1k musi być równy napięciu sygnału wejściowego. Natężenie prądu przez rezystancję 2k jest takie samo, zatem spadek napięcia musi być 2-krotnie większy zgodnie z prawem Ohma, czyniąc napięcie wyjściowe sumą napięcia wejściowego i jego 2-krotności: współczynnik wzmocnienia jest 3-krotny.

Następne doświadczenie: Wtórnik

Poprzednie doświadczenie: Odwracający

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018