Ten obwód wytwarza (z odwróconym znakiem) sumę napięć sygnałów wejściowych. W tym przypadku jednym z nich jest sinusoida o częstotliwości 200Hz, drugim — fala prostokątna 20Hz.

Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach (+ ma potencjał masy). Oba sygnały wejściowe sterują wzmacniaczem poprzez rezystory 1k, które z prawej strony są uziemione zgodnie z zasadą działania wzmacniacza operacyjnego. Natężenie prądu płynącego przez rezystancję z prawej strony jest sumą prądów wypływających ze źródeł, więc spadek napięcia na niej jest równy sumie spadków napięcia na rezystancjach z lewej strony — jest równy sumie napięć wejściowym (z odwróceniem znaku).

Następne doświadczenie: Przetwornik logarytmiczny

Poprzednie doświadczenie: Różnicowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018