Poprzedni model inwertera nie pobierał prądu z zasilania ani z wejścia. Ten aplet demonstruje model inwertera bliższy prawdzie, uwzględniający pojemność między źródłem/drenem a bramką. Ilekroć zmienia się napięcie na bramkach tranzystorów, następuje ładowanie tych pojemności, co wymaga przepływu prądu. Zmiana stanu na wyjściu dokonuje się po upływie czasu oraz kosztem porcji energii.

Następne doświadczenie: Negator (NOT) z przebiegiem wolnozmiennym

Poprzednie doświadczenie: Negator (NOT)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018