W tym układzie wykorzystano diodę w celu dodania składowej stałej do wejściowego przebiegu przemiennego, wskutek czego prawie w każdej chwili przyjmuje wyłącznie dodatnią wartość.

Następne doświadczenie: Usuwanie efektu indukcyjnego

Poprzednie doświadczenie: Stabilizator napięcia z wtórnikiem

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018