Oto źródło prądowe. Natężenie prądu wypływającego ze źródła jest niezależne od położenia łącznika.

Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach, zatem U = U+. Gdzie U1 spadek napięcia na R1 oraz I1 natężeniem prądu płynącego przez R1. Wtedy U2 = U4. Ponieważ I1 = I2 i R1 = R2, U1 = U2 = U4.

U = U+ = U1 - 5V

I3 = U+ : R3 = (U1 - 5V) : R3.

I4 = I3 + Io.

I4 = U4 : R4 = U1 : R3.

U1 : R3 = (U1 - 5V) : R3 + Io

Io = 5V : R3 = 1,67mA

Następne doświadczenie: Przetwornik prąd-napięcie

Poprzednie doświadczenie: Multiplikator pojemności

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018