Przykład zastosowania inwertera CMOS jako wzmacniacza. Inwerter ma dużą wartość wzmocnienia (z przesunięciem fazowym sygnału wyjściowego o -90° względem wejściowego), ponieważ na sygnał wejściowy nałożono składową stałą o wartości 2,5V. Ten układ ma współczynnik wzmocnienia równy 150 ze względu na sprzężenie zwrotne.

Następne doświadczenie: Generator oparty na negatorach

Poprzednie doświadczenie: Układ odwracający polaryzację napięcia

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018