Oto obwód RLC, składający się z rezystancji, pojemności i indukcyjności połączonych szeregowo. Początkowo zostaje naładowany kondensator; różnica potencjałów wywołuje przepływ prądu przez cewkę i rozładowuje go. Po rozładowaniu pojemności, indukcyjność uniemożliwia przepływ prądu, co powoduje naładowanie pojemności, ale też zmianę znaku przy wartości napięcia. Napięcie na kondensatorze powoduje zatrzymanie przepływu prądu, a następnie zmianę jego kierunku. W końcu, następuje rezonans.

Wykresy napięcia i prądu cewki, kondensatora i rezystora jest widoczny na oscyloskopie poniżej obwodu (napięcie na zielono, natężenie na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności w obwodzie, jej wartość jest pokazana w prawym dolnym rogu (fo).

Po upływie czasu, drgania ustają w wyniku spadku napięcia na rezystorze. Zewrzyj styki obwodu zasilania, by przywrócić energię w obwodzie RLC.

Następne doświadczenie: Dzielnik napięcia

Poprzednie doświadczenie: Cewka

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018