Ten obwód składa się ze źródła prądowego pochłaniającego prąd o liniowo narastającym natężeniu po wciśnięciu przycisku.

Następne doświadczenie: Lustro prądowe

Poprzednie doświadczenie: Źródło prądowe

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018