To przykład memrystancji wykazywanej przez memrystor, do którego przyłożono falę prostokątną. Pod schematem umieszczono wykres napięcia (zielona linia) i prądu (żółta linia) płynącego w obwodzie, wykres jego rezystancji (biała linia) oraz charakterystykę napięciowo-prądową.

Następne doświadczenie: Przebieg trójkątny

Poprzednie doświadczenie: Przebieg sinusoidalny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018