To jest schemat multiwibratora astabilnego, czyli generatora drgań. Tranzystory w układzie przerzutnika są skośnie sprzężone w celu wywołania cyklicznego przechodzenia pomiędzy stanami. Napięcie na bazie Q1 w jednym ze stanów ma wartość odpowiadającą w przybliżeniu spadkowi napięcia na przewodzącej diodzie w (odniesieniu do masy układu), umożliwia to przepływ prądu do bazy tranzystora Q1. Tranzystor ten pozostaje w stanie nasycenia, dlatego płynie prąd kolektora, napięcie na kolektorze jest niskie i pojemność C1 rozładowuje się. W tym czasie tranzystor Q2 jest w stanie odcięcia, gdyż napięcie na jego bazie jest zbyt niskie, by go wysterować.

Prąd kolektora Q1 płynąc przez pojemność C1, wytwarza narastające napięcie na bazie tranzystora Q2 dopóty, dopóki nie osiągnie poziomu, z którego wyprowadzi tranzystor z odcięcia — wówczas zacznie płynąć prąd przez tranzystor Q2, powodując spadek napięcia na jego kolektorze, jednocześnie przepływ prądu powoduje spadek napięcia na rezystancji w obwodzie kolektora. Napięcie na lewej okładce kondensatora C2 zmalało, ale napięcie na kondensatorze nie uległo zmianie — napięcie na bazie Q1 spadło poniżej potencjału masy, wywołując odcięcie tranzystora.

Rozpoczyna się druga połowa okresu drgań napięcia wytwarzanego przez generator, a prąd płynie przez tranzystor Q2. Wyżej opisany proces powtarza się tak długo, jak tranzystor Q1 nie włączy się.

Następne doświadczenie: Monostabilny

Poprzednie doświadczenie: Bistabilny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018