Oto multiplekser — układ kombinacyjny o wielu wejściach cyfrowych i jednym wyjściu. Wejście adres w prawym dolnym rogu schematu wskazuje wejście danych (we 1 oraz we 2 znajdują się po bokach), które ma zostać dołączone do wyjścia multipleksera u dołu schematu. W układzie wykorzystano dwa bufory trójstanowe; na schemacie ukazano budowę wewnętrzną obu buforów.

Podanie stanu niskiego na wejściu adres dołącza zacisk we 1 do wyjścia układu. Bufor po lewej stronie schematu zostaje włączony, a bufor po prawej stronie wchodzi w stan wielkiej impedancji na wyjściu, kiedy to sygnał podany na jego wejście nie wpływa na wyjście bufora. Podanie stanu wysokiego na wejściu adres dołącza zacisk we 2 do wyjścia układu.

Następne doświadczenie: Logika większościowa

Poprzednie doświadczenie: Dekoder kodu 1 z 4

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018