Te obwody demonstrują twierdzenie Nortona, które wyraża, że każdą mieszaninę źródeł napięcia, źródeł prądowych i spadków napięcia można przedstawić jako obwód składający się z pojedynczego źródła prądowego oraz jednego spadku napięcia. Zawiły obwód u góry upraszcza się do postaci u dołu.

Następne doświadczenie: Kondensator

Poprzednie doświadczenie: Twierdzenie Thévenina

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018