Ten aplet demonstruje prawo Ohma. Zielony oznacza dodatnie napięcie, a szary — potencjał masy (in. odniesienia). Ruch żółtych punktów ukazuje prąd (w umownym kierunku). Prąd wypływa ze źródła napięcia dodatniego (siły elektromotorycznej) przez rezystory do masy. Rezystancja wyrażona w omach [Ω] jest umieszczona po prawej stronie każdego z nich. Potencjał źródła można ustawić przy pomocy paska Napięcie.

Zgodnie z prawem Ohma, natężenie prądu płynącego przez każdy z rezystorów będzie równe ilorazowi napięcia i rezystancji. Rezystor po prawej stronie ma wartość dziesięciokrotnie większą, zatem prąd będzie dziesięciokrotnie mniejszy.

Następne doświadczenie: Rezystory

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018