Oto generator wytwarzający przebieg prostokątny. Na wejściach wzmacniacza operacyjnego panuje nieznane napięcie; załóżmy, że napięcie między + a – jest niewielkie, ale dodatnie. Wzmacniacz znacznie wzmacnia różnicę potencjałów na wejściach, dążąc do osiągnięcia wartości dodatniego napięcia zasilającego (tu: 15V). Dwie rezystancje 100k pełnią funkcję dzielnika napięcia, który z wyjścia na wejście przekazuje połowę wartości, krótko mówiąc 7,5V. Wejście – jest na poziomie masy, czyli niższym od poziomu wejścia +, zatem na wyjściu wzmacniacza utrzymuje się napięcie 15V.

Prąd płynie z wyjścia wzmacniacza do masy przez pojemność, ładując ją. Wówczas, gdy przekroczy napięcie 7,5V, wejście – osiągnie poziom wyższy od wejścia +, a wtedy napięcie wyjściowe przeskakuje na poziom -15V. To powoduje zmianę napięcia na wejściu + na -7,5V.

Odtąd prąd płynie w przeciwnym kierunku, rozładowując pojemność i odwraca jego polaryzację na czas, aż nie osiągnie -7,5V. Potem cykl się powtarza.

Aby usłyszeć falę prostokątną, przyśpiesz symulację do zapełnienia paska rejestratora dźwięku po prawej stronie schematu i wciśnij Odtwórz dźwięk.

Następne doświadczenie: Trójkątny

Poprzednie doświadczenie: Przerzutnik Schmitta

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018