To jest 4-bitowy układ licznika synchronicznego.

Wadą liczników asynchronicznych jest brak zgodności czasu zmiany stanów elementów licznika; każdy element taktowany jest z inną częstotliwością. Szybkość zliczania liczników asynchronicznych jest ograniczona ze względu na długi czas propagacji wartości bitu przeniesienia w ogniwach łańcucha, którymi są poszczególne przerzutniki.

Problemy te rozwiązano poprzez użycie wspólnej linii sygnału zegarowego doprowadzonej do każdego z przerzutników układu, jak ukazano na powyższym schemacie. Wprowadzono do niego bramki koniunkcji z wyjściami dołączonymi do wejść odpowiednich podzespołów licznika, aby zmiana stanu danej pozycji mogła nastąpić po przepełnieniu młodszego bita.

Następne doświadczenie: Licznik dekadowy

Poprzednie doświadczenie: Licznik asynchroniczny 8-bitowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018