Ten prosty schemat ukazuje połączenie trzech linie długie o różnych impedancjach falowych. Linia na wejściu obwodu charakteryzuje się impedancją ZN = 75Ω, zaś linii na wyjściu ZN = 500Ω. Fala niesiona po linii o impedancji 75Ω odbija się od linii o impedancji 500Ω. To spowoduje powstanie fali stojącej na linii; fala stojąca to drgania elektryczne, które sprawiają wrażenie nieruchomych. Jest to złożenie dwóch fal: bieżącej i odbitej.

Linia długa na wyjściu obwodu jest zakończona rezystancją równą jej impedancji, dlatego nie występuje w niej odbicie fali.

Następne doświadczenie: Dopasowanie energetyczne (sekcja dopasowująca)

Poprzednie doświadczenie: Niedopasowane (impuls)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018