Ten obwód zawiera po parze diod i kondensatorów, które generują przeszło 28V z wejściowego sygnału o amplitudzie 15V. Prąd płynący ze źródła przez górną diodę w jednym kierunku ładuje kondensator obok i uniemożliwia ona jego rozładowanie w czasie ujemnej połówki okresu. Dolna para diody z kondensatorem z kolei działa na tej samej zasadzie dla napięć ujemnych.

Następne doświadczenie: Potrójny powielacz

Poprzednie doświadczenie: Generator szpilek

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018