Mostek Wheatstone'a to układ do pomiaru rezystancji. Ten pracuje w punkcie równowagi, zatem przez środkowy przewód nie płynie żaden prąd. Zwykle jedna z rezystancji jest niewiadomą, a pozostałe reguluje się w celu uzyskania równowagi mostka. Wówczas można obliczyć nieznaną wartość.

Następne doświadczenie: Drgania krytycznie tłumione obwodu RLC

Poprzednie doświadczenie: Różniczkujący

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018