Oto przykład modulacja szerokości impulsu z zastosowaniem układu 555. Szerokość, tym samym współczynnik wypełnienia impulsu, zależy od napięcia sterującego.

Generator trójkątny dołączony do wejścia control (ctl) układu czasowego z elementami dołączonymi w układzie generatora prostokątnego. Po przyłożeniu napięcia do wejścia ctl (normalnie jest ono na poziomie ⅔ Vin) można sterować wartością progu kończącego zliczanie czasu przez 555. Osiągnięcie tej wartości napięcia na wejściu th powoduje pojawienie się stanu niskiego na wyjściu układu. Krócej mówiąc, częstotliwość generowanej fali wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do napięcia na wyprowadzeniu ctl układu.

Następne doświadczenie: Przerzutnik Schmitta (odwracający)

Poprzednie doświadczenie: Linia opóźniająca

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018