Oto prosty generator przebiegu prostokątnego zbudowany w oparciu o układ 555.

Układ zaczyna zliczać czas w chwili, gdy napięcie na wyprowadzeniu trigger (t̅r̅) zmaleje poniżej trzeciej części Vin, czyli 3.33V. Wówczas napięcie na wyjściu układu przyjmuje wartość napięcia zasilającego dopóty, dopóki napięcie na wyprowadzeniu threshold (th) nie przekroczy ⅔ Vin, czyli 6.67V. Tranzystor pnp umieszczony na niniejszym schemacie pracuje w układzie źródła prądowego, które liniowo ładuje obciążenie pojemnościowe. Jednocześnie wzrasta napięcie na wyprowadzeniu th układu czasowego tak długo, jak osiągnie poziom zasilania. Potem rozładowana zostanie pojemność dołączona do wyprowadzenia dis przez rezystancję.

Układ będzie zliczał czas ponownie, gdy napięcie na wyprowadzeniu t̅r̅ zmaleje do 3.33V. Efektem pracy niniejszego urządzenia jest przebieg piłozębny o częstotliwości ok. 52Hz z nałożoną składową stałą.

Następne doświadczenie: Generator fali prostokątnej o małym współczynniku wypełnienia

Poprzednie doświadczenie: Elementy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018