Ten aplet pokazuje źródło prądowe, układ pochłaniający prąd o stałym natężeniu (w tym przypadku 1,4mA) — niezależnie od położenia łącznika. Potencjał bazy ustalono na 1,98V z dzielnika napięcia, powodując przepływ prądu o stałym natężeniu do bazy (14μA). Prąd kolektora będzie miał 100 razy większe natężenie dopóty, dopóki napięcie na kolektorze dostatecznie nie spadnie w stosunku do potencjału bazy.

Następne doświadczenie: Rampa natężenia

Poprzednie doświadczenie: Przerzutnik Schmitta

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018