Ten obwód oblicza pochodną wymuszenia, tzn. napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do (ujemnej) prędkości zmian napięcia wejściowego.

Napięcie na pojemności jest proporcjonalne do zgromadzonego ładunku (pochodnej natężenia). Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach (+ ma potencjał masy), więc spadek napięcia na pojemności musi zawsze być równy do napięcia wejściowego. To zmusza wzmacniacz do wytworzenia ujemnego napięcia, kiedy napięcie wejściowe narasta (rozładowując pojemność dla wyrównania potencjałów) i napięcia dodatniego — gdy spada. Jeśli sygnał wejściowy ma zbyt wielką częstotliwość, wzmacniacz osiągnie swoje granice, nie mogąc utrzymać wejścia – na poziomie masy cały czas.

Następne doświadczenie: Przerzutnik Schmitta

Poprzednie doświadczenie: Całkujący (odwracający)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018